Địa chỉ

Đường Hai Bà Trưng - Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh

Điện thoại

(0241) 3510333

Email

info@webviet.vn